• Thu. Jun 8th, 2023

ಫ್ಲೋರೈಡ್‌ನ ಪ್ರಭಾವ

  • Home
  • ಕೋಲಾರ I ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್‌ನ ಪ್ರಭಾವ

ಕೋಲಾರ I ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್‌ನ ಪ್ರಭಾವ

ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಂಶವು ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಹಂದಿ ಹಾ ಗೂ ಕುಕ್ಕುಟ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಹಾಲು…

You missed

error: Content is protected !!