• Thu. Apr 25th, 2024

ಕರಾಟೆ ಪಟು ರುಮಾನಾ ಕೌಸರ್

  • Home
  • ಕೋಲಾರ I ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ೨೦೨೩-೨೪ರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕರಾಟೆ ಪಟು ರುಮಾನಾ ಕೌಸರ್ ಭಾಜನ

ಕೋಲಾರ I ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ೨೦೨೩-೨೪ರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕರಾಟೆ ಪಟು ರುಮಾನಾ ಕೌಸರ್ ಭಾಜನ

ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಾಟೆಪಟು ರುಮಾನಾ ಕೌಸರ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ೨೦೨೩-೨೪ರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರದ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ, ೩ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಾಟೆಪಟು ರುಮಾನಾ ಕೌಸರ್ ಅವರ ತಂದೆ…

You missed

error: Content is protected !!