• Thu. Apr 25th, 2024

ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ

  • Home
  • ಕೋಲಾರ I ಸತ್ಸಂಗ,ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ- ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸಿಂಹ ವೆಂಕಟೇಶ್

ಕೋಲಾರ I ಸತ್ಸಂಗ,ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ- ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸಿಂಹ ವೆಂಕಟೇಶ್

ಸತ್ಸಂಗ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು…

You missed

error: Content is protected !!