• Tue. Jun 18th, 2024

ಶತಚಂಡಿ

  • Home
  • ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶತಚಂಡಿ ಮಹಾಯಾಗ -ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶತಚಂಡಿ ಮಹಾಯಾಗ -ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಕಲವನ್ನು ಮರೆತು ಐಶ್ವರ್ಯದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ದೈವಭಕ್ತಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕತೆ, ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಮಹದಾಸೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶತಚಂಡಿ…

You missed

error: Content is protected !!